top of page
WEB Energy Cover.png

Zazielenianie naszej planety

PPF angażuje się w zrównoważoną przyszłość, zaczynając od szeregu wpływowych inicjatyw:

1. Ekologizacja naszej planety: 27 października 2023 r. PPF robi ważny krok w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości, sadząc drzewa, które będą pełnić rolę naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla, neutralizując znaczne 10 000 kilogramów emisji CO2 rocznie (według ostrożnych szacunków). Sadzenie drzew nie tylko przyczynia się do czystszego powietrza, ale także pomaga w walce ze zmianami klimatycznymi. Ten krok jest wyrazem naszego zobowiązania do corocznego sadzenia drzew w ramach naszej polityki zrównoważonego rozwoju.


2. Wydajność dzięki ISO 50001: PPF tworzy mocne podstawy zrównoważonego rozwoju poprzez wdrożenie systemu zarządzania energią ISO 50001. Ta inicjatywa to coś więcej niż tylko ochrona naszej przyszłości; chodzi o dokonanie pozytywnej zmiany w teraźniejszości. Opracowując polityki mające na celu bardziej efektywne wykorzystanie energii i zarządzanie nią, zmniejszamy już dziś nasz ślad węglowy i zużycie zasobów.

Certyfikat ISO 5001:2018

Z radością ogłaszamy, że firma PPF uzyskała certyfikat ISO 50001:2018 , uznawanego na całym świecie standardu dotyczącego systemów zarządzania energią. Certyfikat ten został nadany przez jednostkę akredytującą TUV SUD, uznającą efektywny system zarządzania energią PPF zgodny z normą ISO 50001:2018.

ISO 50001:2018 służy jako punkt odniesienia dla doskonałości zarządzania energią w całej naszej organizacji. Certyfikat ten pozwala nam optymalizować efektywność energetyczną, zmniejszać wpływ na środowisko i stale ulepszać naszą ogólną wydajność energetyczną. Stosując się do tych uznanych na całym świecie najlepszych praktyk, firma PPF demonstruje niezłomne zaangażowanie w zrównoważone zarządzanie energią.

To osiągnięcie podkreśla nasze zobowiązanie do spełniania najwyższych standardów w zakresie efektywności energetycznej i dostosowania się do najlepszych praktyk branżowych. Klienci i zainteresowane strony mogą teraz mieć całkowitą pewność, że PPF działa zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami normy ISO 50001:2018, co odzwierciedla nasze ciągłe dążenie do doskonałości w zarządzaniu energią

Zarządzanie energią

Głównym celem PPF Solutions Poland Sp. z oo stale wspiera kulturę organizacyjną w obszarze poprawy efektywności energetycznej poprzez zaangażowanie wszystkich szczebli organizacji, w szczególności najwyższego kierownictwa. Integrując zarządzanie energią z praktyką biznesową, organizacja ustanawia proces ciągłego doskonalenia wyników energetycznych. Poprawiając wydajność energetyczną i racjonalizując powiązane koszty energii, PPF jest bardziej konkurencyjny. Dodatkowo system ISO 50001:2018 pomaga osiągnąć swój ogólny cel polegający na łagodzeniu zmiany klimatu poprzez emisję gazów cieplarnianych związaną z energią.

bottom of page