top of page
Wavy Abstract Background

Polityka jakości

Nasza kadra kierownicza bierze odpowiedzialność za skuteczność Zintegrowanego Systemu Zarządzania i deklaruje pełne zaangażowanie własnego i podległego personelu we wdrażanie i utrzymanie systemu. Stale doskonalimy Zintegrowany System Zarządzania , aby tworzyć dla naszych klientów produkty najwyższej jakości, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska oraz zdrowych i bezpiecznych warunków pracy.


Nasze kierownictwo jest zobowiązane do:

- Zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi i innymi przepisami obowiązującymi w prowadzonej działalności.
- Poszanowanie środowiska naturalnego poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom i dążenie do ciągłej poprawy stanu środowiska.
- Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
- Zapewnienie zasobów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Każdy pracownik rozumie i realizuje cele niniejszej Polityki Jakości oraz Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001 . Obowiązki i uprawnienia dotyczące znaczących ról są przypisane, komunikowane i rozumiane w organizacji.

bottom of page