top of page
Wavy Abstract Background

Wdrożenie technologii digitalizacji produkcji znaczków PPF

Parametry UE.png

PPF Stamp UAB realizuje projekt „Wdrożenie technologii digitalizacji procesów produkcji znaczków PPF” zgodnie z działaniem wykonawczym nr 03.3.1-LVPA-K-854 „Cyfryzacja przemysłu LT” Priorytetu 3 „Promowanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw średnich przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Funduszy Unii Europejskiej „Inwestycje na Litwie” na lata 2014-2020.

Celem projektu jest umożliwienie poprawy produktywności, konkurencyjności i żywotności ekonomicznej przedsiębiorstwa.

PPF Stamp UAB to odnosząca sukcesy firma, która od 2012 roku zajmuje się produkcją najwyższej jakości narzędzi do tłoczenia opakowań. W trakcie realizacji projektu planowane jest wdrożenie technologii cyfrowych dla technologii automatyki i automatyki przemysłowej oraz systemu zarządzania zasobami firmy. Cyfryzacja procesów produkcyjnych wiązać się będzie z zakupem sprzętu produkcyjnego i wdrożeniem systemu zarządzania zasobami za pomocą tabletów. Technologie skupią się na cyfryzacji produkcji blach. Technologie digitalizacyjne planowane do wdrożenia w ramach projektu pozwolą na zastąpienie pracy ręcznej zautomatyzowanym sprzętem wyposażonym w technologie cyfryzacyjne, zwiększając tym samym efektywność i produktywność przedsiębiorstwa.

Budżet projektu wynosi 875.949,81 EUR. Udział finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 394.577,41 EUR.

Projekt realizowany jest w okresie od 21 maja 2020 r. do 1 września 2023 r.

bottom of page